• Nieuwsbrief

Inhoud: Cito M-toetsen - Rapportgesprekken - Groep 8 adviezen Voortgezet Onderwijs - Deur open om 8.35 uur - Gezonde school en woensdag waterdag - Medezeggenschapsraad - Bericht van de Voedselbank - Flyer Prezens - Thematisch leren met Schatkist en IPC