• Nieuwsbrief

Inhoud: Bericht van de Oudervereniging-Kijkje in de gymles-Klusklas 3D-pen-Supporter van Schoon-Onderzoekend Leren met de leskist ‘Leren-isoleren’-Notulen MR-Nieuws vanuit de GMR-Palmpasen-Gevonden voorwerpen-Mad Science.