• Nieuwsbrief

Inhoud: Vrijdag 8 juli 2022 Eindfeest - Groepen en leerkrachten 2022-2023 - Gymrooster 2022-2023 - Oproep van de Oudergeleding Medezeggenschapsraad (OMR) - Musical en uitzwaaien groep 8 - Prachtige resultaten E-toetsen Cito groepen 3 t/m 7 - Wenuurtje donderdag 14 juli 2022 om 9 uur - Zwemles voor elk kind - Leren typen in groep 5 t/m 8 met De Typetuin