• Nieuwsbrief

Inhoud: De Kinderpostzegelactie - De Kinderboekenweek - Evaluatie Informatieavond - De Kanjertraining - Scholing teamleden en het grote lerarentekort - Een bericht van de Oudervereniging - Oproep Verkiezingen GMR -
Studiedagen 25 en 26 oktober 2021 - Nieuwsflitsen GGD.