In alle groepen wordt een deel van de dag thematisch geleerd. In groep 1-2 met Schatkist en in groep 3 t/m 8 met IPC.

 Elk jaar leren de leerlingen aan de hand van vijf thema's. Een thema duurt ongeveer vijf tot 8 weken en deze vinden plaats in de middagen. In de ochtend wordt er taal- en rekenonderwijs gegeven. Binnen de thema’s komen de verschillende vakken als aardrijkskunde, geschiedenis,  natuur&techniek en culturele - en kunstzinnige vorming aan de orde. We blijven onszelf verder scholen in deze werkwijze. Meer informatie over dit onderwerp is te lezen op www.IPC-Nederland.nl en te zien bijvoorbeeld op YouTube.   

Binnen de thema’s zullen we extra aandacht gaan besteden aan bijvoorbeeld ICT of handvaardigheid of zelfstandig werken. We hebben gemerkt dat op de momenten dat we met het IPC werken de kinderen enthousiast zijn en hetgeen ze leren echt kunnen toepassen.