De sfeer op de Dr. Plesmanschool is erop gericht dat iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt. We gaan op een prettige manier met elkaar om en problemen worden opgelost. We volgen het programma van de Kanjertraining en hanteren duidelijke gedragsverwachtingen.  Het doel van de Kanjertraining is om de leerling positief over zichzelf en de ander te laten denken en het verlagen van sociale stress. Leerlingen kunnen zich dan beter concentreren op school en daardoor ook betere leerresultaten behalen.

Leerlingen, ouders en de leerkracht moeten zich veilig, gezien en gehoord voelen op onze school. Acceptatie en respect zijn daarbij de uitgangspunten. Daarom hanteren wij Kanjerafspraken: 

  • We vertrouwen elkaar 
  • We helpen elkaar 
  • We werken samen 
  • We hebben plezier
  • We doen mee

 Schermafbeelding_2021-08-25_om_15.29.30.png