Het doel op De Dr. Plesmanschool is om kinderen een basis te bieden voor een succesvolle start in de maatschappij. Waarden, normen en respect krijgen veel aandacht.

Wij motiveren onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen en stimuleren het creatief denkvermogen, zodat leerlingen zich vrij voelen om ook buiten bestaande paden te denken en te handelen. Hierdoor is de leerling beter in staat om zelfstandig vragen te kunnen oplossen. Kinderen krijgen via de media veel en soms ongenuanceerde informatie.

Op de Dr. Plesmanschool is veel aandacht voor het wegen van informatie en het kunnen beoordelen van de waarde ervan. We innoveren voortdurend gericht op vaardigheden die nu en in de toekomst van belang zijn.