Wat doet de Dr. Plesmanschool?

We bieden modern onderwijs in een veilig school met aandacht voor alle kinderen. We kennen alle kinderen en ouders persoonlijk en weten wat ze motiveert. Het team is professioneel, zowel vakinhoudelijk als didactisch.

Hoe doen we dat?

• Door kinderen zelfstandig te leren werken en ze verantwoordelijkheid te leren zijn over hun werk.
• Door een gevarieerd aanbod te bieden met verschillende werkvormen.
• Door samen te werken, en ze te leren met elkaar en van elkaar.
• We bespreken met ouders en het kind de talentontwikkeling en vorderingen.
• We gaan effectief om met menskracht, tijd en middelen.

Waarom doen we dat?

We worden enthousiast en gemotiveerd door het zien en ervaren van de resultaten bij onze leerlingen. Het geeft ons als team en persoonlijk een goed gevoel.