In de medezeggenschapsraad wordt gesproken over het beleid van de school, wordt meegedacht, ingestemd en geadviseerd over beslissingen die gemaakt worden op school. Bijvoorbeeld over een nieuwe methode, over de vakanties en vrije dagen of over aanpassingen aan het gebouw. In de MR nemen een aantal ouders en een aantal leerkrachten deel. Zij vergaderen ongeveer vijfmaal per jaar.