In de medezeggenschapsraad wordt gesproken over het beleid van de school, wordt meegedacht, ingestemd en geadviseerd over beslissingen die gemaakt worden op school. Bijvoorbeeld over een nieuwe methode, over de vakanties en vrije dagen of over aanpassingen aan het gebouw. In de MR nemen een aantal ouders en een aantal leerkrachten deel. Zij vergaderen ongeveer vijfmaal per jaar.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Naast de medezeggenschapsraad heeft het bestuur van de ASKO een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr).
In deze gmr hebben de leden van verschillende medezeggenschapsraden van ASKO-scholen zitting.
Deze raad vergadert direct met het bestuur van de stichting. Zij adviseert bijvoorbeeld over ICT, arbobeleid of tussenschoolse opvang.

Leden van de MR

Personeelsgeleding:
Ineke Buskermolen
Simone Ruig

Oudergeleding:
Jeroen Pool
Oscar Rosmalen

 thumb 9281630

Contact: plesman.mr@askoscholen.nl

 

Notulen MR schooljaar 2023-2024:

Notulen_MR_Vergadering_8_sept_2023.docx

Notulen_MR_Vergadering_03-11-23_R.docx

Notulen_15-12-2023.docx