Onderwijs maak je samen

We kunnen het niet alleen en hebben elkaar en de inbreng van ouders nodig. We hechten aan een goede relatie tussen kind, school en ouder(s). Ouders mogen van ons verwachten dat we hen op de hoogte houden over het kind. We zijn een kleine school en kennen alle leerlingen. De lijnen tussen directie, team, bestuur, medezeggenschapsraad (MR) en ouders zijn kort. Wij willen het ouders makkelijk maken om met hun vragen naar ons toe te komen. De deur staat open om het gesprek met ons aan te gaan.

Formeel informeren we ouders via de maandelijkse nieuwsbrief/Parro, tijdens de gespreks- en informatiemomenten, maar ook informeel als het kind gehaald of gebracht wordt. Via onze jaarkalender kunnen ouders ook thuis inspelen op de zaken die op school gebeuren. Daarnaast vinden we het fijn als ouders mee willen helpen bij het organiseren van activiteiten op school, zoals: de sportdagen, spelletjesochtend, excursies, enz. Zie verder de schoolgids