Onderwijs maak je samen

We kunnen het niet alleen en hebben elkaar en uw inbreng nodig. We hechten aan een goede relatie tussen kind, school en ouder(s). U mag van ons verwachten dat we u op de hoogte houden over uw kind. We zijn een middelgrote school en kennen alle kinderen. De lijnen tussen directie, team, bestuur, medezeggenschapsraad (MR) en ouders zijn kort. Wij willen het u als ouder makkelijk maken om met uw vragen naar ons toe te komen. De deur staat open om het gesprek met ons aan te gaan.

Formeel informeren we u via de maandelijkse nieuwsbrief, tijdens de gespreks- en informatiemomenten, maar ook informeel als u uw kind komt halen of brengen. Via onze jaarkalender kunt u ook thuis inspelen op de zaken die op school gebeuren. Daarnaast vinden we het fijn als u mee wilt helpen bij het organiseren van activiteiten op school, zoals: de sportdagen, spelletjesochtend, excursies enz. In de schoolgids leest u daar meer over.